SKUNDAI

TEISĖ ATSAKYTI IŠ SUTARTIES

TIKRAI KLAIDA

GARANTIJA

TIKRAI KLAIDA

Vartotojas gali įgyvendinti savo teises, kylančias iš esminio trūkumo, jeigu jis per du mėnesius nuo defekto sužinojimo dienos praneša apie tai pardavėjui. Vartotojas pranešime apie defektą turi detaliai apibūdinti trūkumą ir leisti pardavėjui apžiūrėti prekę

Vartotojas, teisingai pranešęs pardavėjui apie trūkumą, turi teisę reikalauti, kad pardavėjas:

ištaisyti prekės trūkumą, nesvarbu, ar jis grąžina dalį sumokėtos sumos proporcingai defektui, arba
pakeisti nekokybišką prekę naujomis nepriekaištingomis prekėmis, ar grąžinti sumokėtą sumą.

Pardavėjas privalo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 8 dienas įvykdyti vartotojo reikalavimą iš ankstesnės dalies

Kai trūkumas yra tikras:

jei daikto nėra turėti savybių, reikalingų jo įprastam naudojimui ar prekybai,
jeigu daiktas neturi specialiam naudojimui, kuriam pirkėjas jį perka, reikalingų savybių, kurios pardavėjui buvo žinomos arba turėjo būti žinomos jam;
jei stv ar neturi savybių ir savybių, dėl kurių buvo aiškiai ar netiesiogiai susitarta arba nurodyta;
jei pardavėjas perdavė daiktą, kuris neatitinka modelio ar modelio, nebent modelis ar modelis buvo parodytas tik įspėjimo tikslais

Prekių tinkamumas įprastam naudojimui vertinamas atsižvelgiant į įprastas tos pačios rūšies prekes ir į bet kokius pardavėjo pareiškimus dėl prekių savybių, kuriuos pardavėjas ar gamintojas pateikia, ypač per reklamą. , prekės pateikimas ar nuoroda ant prekės.Kaip gali būti taikomas esminis trūkumas?klaidą ir leidžiame apžiūrėti prekę..

Atsakomybei už esmines klaidas taikomos prievoles reglamentuojančios įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos

Kada pardavėjas nėra atsakingas už esmines klaidas?

Pardavėjas neatsako už esminius prekės trūkumus, atsiradusius praėjus dvejiems metams nuo daikto pristatymo. Laikoma, kad turto trūkumas egzistavo išdavimo metu, jeigu jis atsiranda per šešis mėnesius nuo ekstradicijos. Vartotojo teisės nustoja galioti po dvejų metų nuo tos dienos, kai jis informavo pardavėją apie trūkumą

Pranešimo apie esminį trūkumą forma: Nuoroda

TEISĖ ATSAKYTI IŠ SUTARTIES

Nuotolinės prekybos ar ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių atveju pagal ZVPot vartotojas turi teisę per 30 dienų nuo perėmimo informuoti mus, kad jis atsisako sutarties, nenurodydamas tokio sprendimo priežasties. Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris įsigyja arba naudoja prekes ir paslaugas tikslais, nesusijusiais su jo profesine ar pelninga veikla. Galimybė atsisakyti sutarties pagal ZVPot todėl juridiniams asmenims NĖRA taikoma.kiekis sumažintas be vartotojo kaltės.

Pardavėjui nustačius, kad grąžinama prekė yra sugadinta ar grąžinamas kiekis nesutampa, vartotojas atsako už prekės vertės sumažinimą, jeigu vertės sumažėjimas atsirado dėl elgesio, kuris nėra būtinai būtinas prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojas gali apžiūrėti ir išbandyti gaminius tiek, kiek būtina siekiant nustatyti tikrąją situaciją. Įmonė negali atimti iš vartotojo teisės atsisakyti sutarties ir taip grąžinti pirkimo kainą vien remdamasi prekės vertės sumažėjimu dėl vartotojo elgesio

iš sutarties. Įrodinėjimo našta, susijusi su šiame straipsnyje numatytos sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimu, tenka vartotojui.

Jei jau gavote prekes ir atsisakote sutarties, turite grąžinti prekes per 30 dienų nuo pranešimo atsisakymas registruotu paštu EXPEDICO/DPD/ Lietuva HUB/PJU Terminalo g. 7, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. Lithuania

Laikoma, kad grąžinote prekes laiku, jei jas išsiuntėte nepasibaigus 30 dienų grąžinimo terminui.

Prekes prašome grąžinti kaip siuntinį, o ne kaip laišką. Prie grąžinamų gaminių turi būti pridėta sąskaitos faktūros kopija ir užpildyta grąžinimo forma sąskaitos faktūros gale. Išpirkos paketų NEPRIIMAME

Atsisakius sutarties, įmonė nedelsiant arba ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai grąžina visus mokėjimus, gautus gavus pranešimą apie sutarties atsisakymą. Įmonė gautus mokėjimus vartotojui grąžina ta pačia mokėjimo priemone, kuria naudojosi vartotojas, išskyrus atvejus, kai vartotojas aiškiai pareikalavo naudoti kitą mokėjimo priemonę ir vartotojas dėl to nepatiria jokių išlaidų. Vartotojas negali reikalauti atlyginti patirtų papildomų išlaidų, jeigu jis aiškiai pasirinko kitą siuntos rūšį, o ne pigiausią įmonės siūlomą standartinę siuntą.

Jei prekė neveikia tinkamai arba neveikia pagal reikalavimus pagal Jūsų lūkesčius prašome paskambinti mūsų techninės tarnybos telefonu, kur mūsų konsultantai galės Jums padėti su reikiamais paaiškinimais. Taip išvengsite galimo netinkamo gaminio naudojimo ir paties gaminio sugadinimo bei galimo kitų daiktų sugadinimo.

Produktams, kuriuos nustatome sugadinus dėl netinkamo ar netinkamo naudojimo ar tvarkymo, kuris nėra absoliučiai būtinas negalėsime atsižvelgti į skundus, kad nustatytų prekių pobūdį, savybes ir veikimą. Jei atmetę skundą norėsite vėl perimti tokią prekę, mes ją atsiųsime Jums ir apmokestinsime išlaidas, susijusias su tokios prekės pristatymu, tačiau tokią prekę galite atsiimti mūsų adresu.
Jei atšaukimo atveju pasirinkote greitąjį pristatymą, skirtumo tarp greitojo ir standartinio pristatymo negrąžinsime.
Žiūrėkite nukrypimą nuo rinkos skirtuko nuorodos

GARANTIJA

Prekės turi garantiją, jei tai nurodyta garantiniame talone arba sąskaitoje faktūroje. Garantija galioja laikantis garantijos talone pateiktų nurodymų ir pateikus sąskaitą faktūrą Internetinėje parduotuvėje esančioms prekėms taikomos garantinės sąlygos pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymą

Grąžinimo forma pagal garantiją: Link