Regulamin sklepu


Kim jesteśmy

 • Witryna kindloo.com jest własnością Jana Pijavec. Właściciel strony zobowiązuje się do poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych zgodnie z:
 • Rozporządzenie UE 2016/697 – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Podczas pierwszej wizyty możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, które służą do ładowania danych w przeglądarce. Wyrażając zgodę na wykorzystanie, potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności tej witryny i wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.
 • W przypadku wszystkich pytań lub wniosków dotyczących przesyłania lub usuwania danych możesz skontaktować się z administratorem pl@kindloo.com
 • ZASADY I WARUNKI

  Ogólne warunki sklepu internetowego bestnfast.pl zostały opracowane zgodnie z Prawem komsumenta , zaleceniami Izby Handlowej i Przemysłowej oraz Międzynarodowymi kodeksami handlu elektronicznego.

  „kindloo.com” to sklep internetowy prowadzony przez PJU d.o.o. (zwanej dalej: Spółka), dostawcę usług e-commerce, zwanego dalej dostawcą.

  Ogólne warunki handlowe dotyczą funkcjonowania sklepu internetowego kindloo.com, praw użytkowników i relacji biznesowych między dostawcą a klientem.

  DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI (PODSUMOWANIE PRAWODAWSTWA)

  Dostawca zobowiązuje się zawsze przekazywać kupującemu następujące informacje:

 • tożsamość firmy (nazwa firmy i siedziba, numer rejestru),
 • adresy kontaktowe umożliwiające szybką i sprawną komunikację (e-mail, telefon)
 • podstawowe cechy towarów lub usług (w tym usługi posprzedażne i gwarancje,
 • dostępność produktów (każdy produkt lub usługa oferowane na stronie internetowej powinny być dostępne w rozsądnym czasie,
 • warunki dostawy produktu lub wykonania usługi (sposób, miejsce i czas dostawy),
 • wszystkie ceny muszą być jasno i jednoznacznie ustalone oraz należy wyraźnie wykazać, czy zawierają już podatki i koszty transportu,
 • sposób płatności i dostawy,
 • terminowość oferty,
 • okres, w którym nadal można odstąpić od umowy i warunki odstąpienia; ponadto także o tym, czy i ile kosztuje zwrot produktu przez klienta,
 • okres, w którym nadal można odstąpić od umowy i warunki odstąpienia; ponadto także o tym, czy i ile kosztuje zwrot produktu przez klienta.
 • OFERTA POZYCJI

  Ze względu na specyfikę działalności online oferta sklepu kindloo.com jest często aktualizowana i zmieniana. Podana cena obowiązuje w przypadku zakupów online tylko w natychmiastowej 100% płatności kartą lub płatności faktury pro forma przelewem bankowym.

  METODY PŁATNOŚCI

  W sklepie kindloo.com dostawca dopuszcza następujące metody płatności:
 • przez przelew bankowy
 • Przelewy24
 • kartą płatniczą lub kredytową (Eurocard / Mastercard, Visa)
 • Paypal
 • PayU
 • BLIK
 • GWARANCJA

  Produkt posiada gwarancje, jeżeli jest ona podana na karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Gwarancja jest ważna zgodnie z danymi podanymi na karcie gwarancyjnej lub po przedłużeniu umowy.

  Produkty w sklepie internetowym podlegają warunkom reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

  Formularz zwrotu produktu na gwarancji:

  LINK

  ZWROT PRODUKTÓW Z RABATEM ILOŚCIOWYM

  W przypadku Odstąpienia od umowy produktów z rabatem ilościowym wszystkie produkty muszą zostać zwrócone kupującemu, który chce otrzymać pełną kwotę zamówienia. W przypadku braku zwrotu wszystkich produktów przez kupującego kupujący może je zatrzymać jedynie w pełnej cenie (bez rabatu ilościowego) dostępnej w sklepie internetowym.
  W przypadku powołania się na gwarancję kupującemu przysługuje prawo do wymiany pojedynczego artykułu lub całego zamówienia otrzymanego w ramach rabatu ilościowego.

  AKCJA 1+1 GRATIS

  1+1 GRATIS (TEN SAM PRODUKT)
  W przypadku Odstąpienia od umowy z wybraną promocją 1+1 gratis, klient, który chciałby otrzymać pełną kwotę zamówienia, musi zwrócić wszystkie produkty. W przypadku, gdy klient zwróci tylko jeden produkt, drugi produkt może zatrzymać tylko za połowę ceny dostępnej w sklepie internetowym.
  W przypadku powołania się na gwarancję kupujący ma prawo do wymiany pojedynczego przedmiotu lub całego zamówienia otrzymanego w ramach akcji 1+1 gratis.
  1+1 GRATIS (RÓŻNE PRODUKTY)
  W przypadku powołania się na gwarancję kupujący ma prawo do wymiany pojedynczego przedmiotu lub całego zamówienia otrzymanego w ramach akcji 1+1 gratis.

  AKCJA 2+1 GRATIS

  W przypadku Odstąpienia od umowy z wybraną promocją 2+1 gratis, klient, który chciałby otrzymać pełną kwotę zamówienia, musi zwrócić wszystkie produkty. W przypadku, gdy Klient zwróci tylko produkty opłacone poza produktem gratisowym, produkt gratisowy może zostać zatrzymany jedynie w pełnej cenie dostępnej w sklepie internetowym. W przypadku, gdy klient zwraca tylko produkt gratisowy, nie przysługuje mu zwrot ceny zakupu.
  W przypadku powołania się na gwarancję kupujący ma prawo do wymiany pojedynczego przedmiotu lub całego zamówienia otrzymanego w ramach akcji 2+1 gratis.

  WADY PRODUKTU

  Konsument może skorzystać ze swoich praw wynikających z wady produktu, jeżeli powiadomi sprzedawcę o wadzie w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wada została wykryta. Konsument musi szczegółowo opisać wadę w zawiadomieniu o nim i pozwolić sprzedawcy na sprawdzenie produktu. Sprzedawca musi dostarczyć towar kupującemu zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za istotne błędy w jego funkcjonowaniu.

  Sprzedawca musi udzielić pisemnej odpowiedzi na żądanie klienta nie później niż 8 dni po otrzymaniu zawiadomienia, jeżeli istniejąca wada towaru jest kwestionowana.

  Klient, który prawidłowo poinformował sprzedawcę o wadzie, ma prawo żądać od niego:

 • usunięcia wady towaru lub zwrotu części zapłaconej kwoty proporcjonalnej do wady lub; wymiany wadliwych towarów na nowe bez wad lub; zwrotu kwoty produktu, jeżeli istnienie wady towaru lub nieprawidłowości w świadczeniu usługi nie jest kwestionowane, sprzedawca musi zastosować się do żądania konsumenta z poprzedniego akapitu tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w ciągu 8 dni. Kiedy wada jest większy:

 • produkt nie spełnia właściwości niezbędnych do jego normalnego funkcjonowania lub nie może być wykorzystany w celach marketingowych; produkt nie spełnia niezbędnych właściwości do jego specjalnego użytku, do którego kupujący ją kupił lub które były znane sprzedającemu i nie zostały powiedziane kupującemu; produkt nie spełnia właściwości i funkcji, które zostały wyraźnie lub milcząco uzgodnione i przypisane do produktu; sprzedawca dostarczył produkt, który nie wygląda jak ten na zdjęciu lub modelu, chyba że zdjęcie lub model zostały pokazane wyłącznie w celu informacyjnym. Funkcjonalność towarów pod względem ich prawidłowego użytkowania ocenia się w świetle innych towarów tego samego rodzaju i biorąc pod uwagę wszelkie oświadczenia sprzedawcy dotyczące właściwości towarów przedstawionych przez sprzedawcę lub producenta, w szczególności poprzez reklamę, prezentację produktu lub oznaczeniach na samych towarach.

  W jaki sposób egzekwowana jest wada produktu?

  Klient może skorzystać ze swoich praw wynikających z istniejącej wady produktu, jeśli powiadomi firmę o błędzie w ciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady. Klient musi opisać defekt szczegółowo w powiadomieniu o wadzie i pozwolić nam na sprawdzenie produktu. Kupujący może powiadomić nas o wadzie osobiście, a my musimy wydać mu certyfikat lub wyślemy go do sklepu, w którym rzecz została zakupiona lub do przedstawiciela sprzedawcy, z którym zawarł umowę. Wadliwe produkty podlegają przepisom prawnym, które regulują zobowiązania i Ustawa o ochronie konsumentów.

  Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe produkty?

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów, które pojawią się po upływie dwóch lat od momentu dostania rzeczy. Jeżeli przedmiot umowy między sprzedającym, a kupującym jest produktem używanym, nie ponosimy odpowiedzialności za wady towarów, które pojawią się po upływie roku od momentu dostarczenia rzeczy. Uznaje się wtedy, że wada produktu istniała już w momencie dostawy, jeżeli wada zostanie wykryta w przeciągu sześciu miesięcy od dnia dostawy. Prawa konsumenckie wygasają po dwóch lata od dnia, w którym klient poinformował sprzedawcę o wadzie. Formularz raportu o wadliwym produkcie:

  Wymiana:
  LINK
  Zwrot kosztów produktu:
  LINK
 • PROCEDURA ZAKUPU

  1. Zamów w kolejce

  Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje powiadomienie e-mail o przyjęciu zamówienia do kolejki. Na tym etapie klient ma możliwość anulowania zamówienia pocztą elektroniczną w ciągu 1 godziny.

  2. Zamówienie potwierdzone

  Po upływie dwóch godzin od przyjęcia zamówienia w kolejce, ale nie więcej niż 48 godzin, dostawca sprawdza zamówienie, sprawdza dostępność i potwierdza zamówienie lub odrzuca je z uzasadnieniem. Dostawca zastrzega sobie prawo do połączenia z klientem na jego numer telefonu kontaktowego, jeśli to konieczne. Po potwierdzeniu zamówienia oferent powiadamia kupującego, pocztą elektroniczną o przewidywanym czasie dostawy. Na tym etapie nieodwołalnie zostaje zawarta umowa zakupu zamówionych przedmiotów między kupującym a dostawcą.

  3. Wysyłka

  Na tym etapie towar zostaje zapakowany i wysyłany w określonym czasie. Klient dostaje informuje pocztą elektroniczną, lub telefonicznie o wysłaniu zamówienia.

  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU, ZWROT TOWARU

  W przypadku umów zawieranych na odległość lub umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa, klient ma prawo zgodnie z prawem konsumenckim poinformować sprzedawcę za pomocą poniższego formularza w ciągu 30 dni od otrzymania lub po wcześniejszym kontakcie drogą mailową na adres pl@kindloo.com., że odstąpił od umowy, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Klient jest osobą fizyczna, która nabywa lub wykorzystuje towary i usługi do celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub zarobkową. Dlatego możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z Prawem konsumenta NIE dotyczy osób prawnych.

  Kupujący, który odstąpi od umowy lub usługi, musi zwrócić towar nieuszkodzony w oryginalnym opakowaniu i w tej samej ilości, chyba że produkt zostanie zniszczony, uszkodzony, zagubiony lub ilość spadnie bez winy konsumenta. W przypadku, gdy sprzedawca stwierdzi, że zwracany towar jest uszkodzony lub zwracana ilość nie jest zgodna, klient jest odpowiedzialny za obniżenie wartości towarów, jeżeli wynika ono z postępowania niekoniecznie prawidłowego i zgodnego z charakterem oraz właściwościami produktu. Konsument może skontrolować i przetestować artykuły w zakresie ściśle niezbędnym do ustalenia rzeczywistej sytuacji. Jednakże firma z powodu obniżenia wartości towarów związanego z zachowaniem konsumenta nie może pozbawić go prawa odstąpienia od umowy, a tym samym zwrotu ceny zakupu.

  Uznaje się, że złożona rezygnacja w odpowiednim czasie, jeśli wysłany formularz wpłynie w terminie wyznaczonym na odstąpienie od umowy. Jednak ciężar dowodu dotyczącego prawa odstąpienia od umowy, spoczywa na konsumencie.

  Jeśli otrzymałeś już towar i odstąpiłeś od umowy, musisz zwrócić towar w ciągu 30 dni od powiadomienia o odstąpieniu przesyłką poleconą w formie paczki na nasz adres: Inpost (PJU D.O.O.), Ks. Londzina 67, 43-300 Bielsko-Biała. Przyjmowane są tylko przesyłki zwrotne, które zostały wysłane firmą kurierską InPost, przesyłki wysłane inną firmą kurierską lub pocztą zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt. Uważa się, że towar został zwrócony na czas, jeśli wyślesz go przed upływem 30-dniowego okresu zwrotu. Zwróć produkty jako paczkę, a nie list. Do zwracanych produktów należy dołączyć kopię faktury VAT, kod reklamacyjny, który otrzymuje się, wypełniając formularz na dole tego tekstu.

  Odkupionych towarów NIE AKCEPTUJEMY.

  W przypadku odstąpienia od umowy klient pokrywa koszty zwrotu towaru, które są naliczane zgodnie z cennikiem przesyłki i zależne od rodzaju oraz wielkości paczki. Konsument nie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych, jeżeli wyraźnie wybrał inny rodzaj przesyłki niż najtańsza standardowa przesyłka oferowana przez sprzedającego. Jeśli zapłaciłeś już za zamówiony towar, zwrócimy Ci wszystkie poniesione opłaty, jeżeli decyzja nastąpi w krótkim czasie od momentu zapłaty lub nie później niż 30 dni po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy i otrzymaniu dowodu, że paczka zostało już wysłane przesyłką poleconą na nasz adres.

  Pieniądze zwracane są na konto bankowe (konto osobiste), które zostało podane w formularzu zwrotu.

  Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub nie działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, zadzwoń do naszego serwisu technicznego pod numer telefonu, pod którym nasi konsultanci będą w stanie udzielić Ci niezbędnych wyjaśnień. W ten sposób unikniesz możliwego niewłaściwego użytkowania produktu i uszkodzenia samego produktu oraz możliwego uszkodzenia innych rzeczy.

  Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku produktów, które zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub obsługiwania, co niekoniecznie jest określone w charakterze, właściwości i funkcjonowaniu produktu. Jeśli zechcesz ponownie odebrać taki produkt po odrzuceniu reklamacji, wyślemy go do Ciebie i obciążymy kosztami związanymi z dostawą go. W przypadku Odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli wybrana została dostawa ekspresowa, nie zwracamy różnicy między dostawą ekspresową a standardową. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w linku poniżej:

  LINK

  MYSTERY GIFT

  W przypadku wystąpienia wady produktów lub prawa do odstąpienia od umowy kupujący musi zwrócić całą zawartość przesyłki - częściowe zwroty (za poszczególne pozycje w przesyłce) nie są możliwe.

  W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji kupującemu przysługuje prawo do wymiany pojedynczego egzemplarza otrzymanego w ramach przesyłki (nie dotyczy to produktów, które mają ograniczony termin przydatności do użycia - np. baterii).

  Warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać zwrot pieniędzy lub wymianę produktu, są określone na stronie internetowej w 'Regulaminie sklepu'.

  DOSTAWA

  Sprzedający musi dostarczyć towary lub usługi w obiecanym terminie, które zależą również od osoby dostarczającej towar. Dostawa paczek realizowana jest przez GLS Słowenia i InPost Polska. Szacowany czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, czasem ze względu na szczególne okoliczności może być dłuższy. Jeśli nie otrzymasz paczki w ciągu 7 dni roboczych lub w specjalnym przypadku w ciągu 30 dni roboczych, wyślij wiadomość e-mail na adres pl@kindloo.com

  Dostawa zamówionych produktów w naszym sklepie internetowym odbywa się w możliwie najkrótszym czasie i zależy od dostępności produktów. Produkty zostaną dostarczone na adres podany podczas rejestracji lub procesu zakupu, zalecamy wskazanie adresu, na którym powinieneś być w godzinach porannych. Zalecamy również zapisanie numeru telefonu komórkowego, pod który można się skontaktować z kurierem. Jeśli nie otrzymałeś przesyłki w terminie określonym dla dostawy ekspresowej, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem poljska@support-pju.eu , aby uzyskać zwrot różnicy między dostawą standardową a ekspresową.

  PRAWO DO PRYWATNOŚCI

  Dostawca zobowiązuje się do trwałej ochrony wszystkich danych osobowych. Będą one wykorzystywane wyłącznie do przesyłania materiałów informacyjnych, ofert, faktur, własnych badań i analiz oraz innej niezbędnej komunikacji. W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim.

  KOMUNIKACJA

  Dostawca może skontaktować się z użytkownikiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość tylko wtedy, gdy użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu. E-maile reklamowe muszą zawierać następujące elementy:

 • muszą być wyraźnie i jednoznacznie oznaczone jako komunikaty reklamowe
 • nadawca musi być wyraźnie zidentyfikowany,
 • różne kampanie, promocje i inne techniki marketingowe muszą być oznaczone,
 • warunki uczestnictwa w nich również muszą być jasno określone
 • użytkownik ma prawo rezygnacji z dostawania wiadomości reklamowych,
 • Oferent zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości do klienta na numer telefonu podany podczas składania zamówienia, jeżeli towary nie zostaną odebrane 3 dni po otrzymaniu powiadomienia przez kuriera. Jeśli minęło więcej niż 5 dni, dostawca zastrzega sobie prawo do zadzwonienia do klienta na numer telefonu i poinformowania go, że przesyłka nie została jeszcze odebrana.
 • KOSZT I DOSTAWA TOWARÓW

  Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest również do pokrycia kosztów transportu przy dostawie towaru. Przy płatności za pobraniem pobierana jest opłata, która jest przedstawiona podczas składania zamówienia. Opłata nie dotyczy płatności kartą kredytową, PayPal-em, BLIK-iem czy PayU. Zamówione produkty są dostarczane na adres podany w formularzu jako adres dostawy. W przypadku szybkiej dostawy cena jest podana przy składaniu zamówienia. Czas dostawy to 2-5 dni roboczych. Dostawa zazwyczaj odbywa się w godzinach porannych. Jeśli nie możesz odebrać paczki w momencie dostawy, możesz odebrać ją później w Paczkomacie (po wcześniejszej zmianie formy dostawy w aplikacji InPost, zgodnie z polityką firmy dostawczej). Wszystkie przesyłki zwrotne należy wysyłać za pomocą firmy kurierskiej InPost na adres: InPost (PJU D.O.O.), Ks. Londzina 67, 43-300 Bielsko-Biała. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów transportu (przesyłki) przy dostawie towaru.

  REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

  Jeżeli konsument otrzymał już towar i odstąpił od umowy, jest zobowiązany zwrócić go lub przekazać firmie lub osobie upoważnionej przez firmę do przejęcia towarów, niezwłocznie lub nie później niż 30 dni po powiadomieniu o odstąpieniu od umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy dostawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, którymi obciążono konsumenta w momencie zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) w ciągu 30 dni od otrzymania towaru. Dostawca zwraca otrzymane płatności konsumentowi na jego rachunek bieżący, który konsument podaje podczas powrotu. Zwroty nie podlegają zwrotowi w gotówce.

  W przypadku reklamacji lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, możesz napisać do nas na adres pl@kindloo.com.

  Jedynym kosztem ponoszonym przez konsumenta w związku z odstąpieniem od umowy jest bezpośredni koszt zwrotu towaru (kupujący ponosi koszt zwrotu towaru). Użytkownik musi zwrócić produkty nieuszkodzone.

  Wyślij produkt wraz z oryginalną fakturą, danymi kontaktowymi i numerem konta bankowego na adres oddziału:

  InPost(PJU d.o.o.)
  Ks. Londzina 67
  43-300 Bielsko-Biała
  Polska

  Numer rejestracyjny (matična številka): 8071080000

  Numer identyfikacji podatkowej (davčna številka): SI87709066

  Podatnik VAT: TAK

  Wpis do organu rejestrującego: 16.10.2017

  Identyfikacja działalności gospodarczej: G47.910 – Sprzedaż detaliczna przeprowadzana wysyłkowo lub przez Internet Słowenia

  ZRZECZENIE SIĘ

  Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i dokładność informacji publikowanych na stronie internetowej. Jednak w niektórych przypadkach dostawca produktu może nie być w stanie go dostarczyć, ponieważ został wyprzedany i nie jest już dostępny w magazynie. Niemniej jednak cechy produktów, czas dostawy lub cena mogą ulec zmianie tak szybko, że dostawca nie poprawi informacji na stronach internetowych. W takim przypadku dostawca powiadomi klienta o zmianach i pozwoli mu wycofać się z zamówienia lub wymienić zamówiony przedmiot.

  Chociaż dostawca stara się zapewnić dokładne zdjęcia sprzedawanych przedmiotów, wszystkie zdjęcia muszą być traktowane jako symboliczne. Fotografie nie gwarantują właściwości produktu.

  Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzenia działalności w dowolnym czasie i w dowolny sposób, z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia.

  REKLAMACJE I SPORY

  Dostawca przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby wypełnić swój obowiązek ustanowienia skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji i wyznaczenia osoby, z którą w razie problemów klient może skontaktować się telefonicznie lub mailem. Reklamacja jest składana za pośrednictwem adresu e-mail pl@kindloo.com. Procedura rozpatrywania reklamacji jest poufna. Firma stara się rozwiązywać spory pozasądowe.

  PRAWO WŁASNOŚCI

  Dostawca zastrzega sobie prawo własności nad wysyłanymi produktami, dopóki nie zostaną w pełni opłacone. Wszystkie ceny są w PLN.

  FAKTURA

  Sklep internetowy kindloo.com to sklep przeznaczony do zakupów przez osoby fizyczne (B2C). Za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nie realizujemy płatności osobom prawnym (B2B). Jeśli chcesz nawiązać z nami współprace B2B i chcesz kupić większą ilość naszych produktów, skontaktuj się z naszym agentem za pośrednictwem adresu e-mail pl@kindloo.com. Późniejsza korekta nazwy partnera oraz danych do faktury po złożeniu zamówienia nie jest możliwa.

  WARUNKI SUBSKRYPCJI ELITE+

  Subskrybując usługę Elite+ za 14.99PLN miesięcznie, subskrybenci otrzymują prawo do bezpłatnej szybkiej dostawy, bezpłatnego przedłużonego ubezpieczenia dostawy, 15% zniżki na produkty z grupy marek PJU oraz wsparcie premium. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie poprzez ustawienia konta; jednak zwroty za wygasłe subskrypcje nie są możliwe. Subskrybując Elite+, akceptujesz te warunki i zasady.